เข้าสู่ระบบ
 พุทธศาสนา
[+ติดตาม]

Post ล่าสุดของ พุทธศาสนา

Post 03/10/2013
6500 View  

การเกิด 4 ชนิด


การเกิด 4 ชนิด
สัตว์โลก 4 ชนิดแบ่งโดยการเกิด มีดังต่อไปนี้ 1.ชลาพุชะ 2.อัณฑชะ 3.สังเสทชะ 4.โอปปาติกะ และเรื่องนี้ทำให้ดิฉันรู้ว่าสัตว์โลกทุกอย่างย่อมมีการเกิดเหมือนกัน แต่แตกต่างกันเพียงแค่ว่าเกิดแบบไหน เกิดยังไงเท่านั้น และเชื่อว่าคนเราเมื่อทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นกลับคืนมาและดวงพลังงานนั้นจะไปเกิดตามแรงกรรมของตนเองที่เคยทำไว้ สัตว์โลกทั้ง 4 หวังว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์ทำกุศลได้ ดังนั้นดิฉันจึงอยากให้ทุกคนได้อ่านเพื่อที่ว่าเราจะได้หันมาทำความดีกันและผลแห่งความดีนั้นจะส่งผลทำให้ชีวิตเราประสบแต่ความสุขความเจริญ เรื่องสัตว์โลกทั้ง 4 มีดังต่อไปนี้

สัตว์โลกทั้ง 4 ชนิดแบ่งโดยการเกิด

โยนิ 4 (กำเนิด,แบบหรือชนิดของการเกิด Yoni : ways or kinds of birth ; modes of generation)

1.ชลาพุชะ (สัตว์เกิดในครรภ์ คือ คลอดออกมาเป็นตัว เช่น คน โค สุนัข แมว เป็นต้น Jalabuja : the viviparous : womb-bom creatures)
2.อัณฑชะ (สัตว์เกิดในไข่ คือ ออกเป็นฟองก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัวเช่น นก เป็ด ไก่ เป็นต้น Andaja: the oviparous; egg-born creatures )
3.สังเสทชะ ( สัตว์เกิดในไคล คือ เกิดในของชื้นแฉะหมักหมมเน่าเปื่อย ขยายแพร่ออกไปเอง เช่น กิมิชาติบางชนิด Samsedaja: putrescence-born creatures; moisture-born creatures)
4.โอปปาติกะ (สัตว์เกิดผุดขึ้น คือ เกิดผุดเต็มตัวในทันใด ได้แก่ เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางพวก และเปรตบางพวก ท่านว่า เกิดและตาย ไม่ต้องมีเชื้อหรือซากปรากฏ Opapatika: spontaneously-born creatures; the apparitional)

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต )


Comment กรุณา สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ ก่อนค่ะ

Share Video

By Admin

โปรแกรมหอพัก ฟรี
ahdisorn.com
โปรแกรมมินิมาร์ท

ชุด pos ราคาถูก
ชุด POS ราคาถูก

สมาชิกใหม่

   จิราพร เสือสาวะถี
จิราพร เสือสาวะถี

[+ติดตาม]

   Wahyu
Wahyu
Wahyu
[+ติดตาม]

   Aku
Aku
Asu
[+ติดตาม]

   veraavianty
veraavianty

[+ติดตาม]

© 2013 Suptars.com  ·  ข้อตกลง  ·  นโยบาย  ·  Sitemap  ·  ช่วยเหลือ/ติดต่อเรา  ·  Sponsored  ·  TH