เข้าสู่ระบบ
 พุทธศาสนา
[+ติดตาม]

Post ล่าสุดของ พุทธศาสนา

Post 21/10/2013
1092 View  

การตายมี 4 ประเภท


การตายมี 4 ประเภท

1. สิ้นอายุ คือ กำหนดเขตอายุกรรมของสัตว์ที่จะให้ดำรงอยู่อาจเท่ากับหรือมากกว่าอายุประจำภูมินั้น แม่เมื่อถึงเขตกำหนดตามอายุภูมิ สัตว์นั้นก็ต้องตายตามอายุภูมิ

2. สิ้นกรรม คือ อายุกรรมของสัตว์อาจน้อยหรือมากกว่า อายุกัป (ภูมิ) เล็กน้อย แล้วสัตว์นั้นจึงตายไปตามอายุของกรรม

3. สิ้นทั้งสอง คือ อายุกรรมของสัตว์กับอายุกัป (ภูมิ) เท่ากับพอดี สัตว์นั้นจึงตาย

4. กรรมตัดรอน คือ อายุกรรมของสัตว์และอายุกัปยังไม่สิ้นไป แต่สัตว์ตายไปก่อนเพราะกรรมอื่นมาตัดรอน

เหตุแห่งการตายทั้ง 4 รูปแบบนั้น ดูจากภายนอก การตายลักษณะที่ 1 กับลักษณะที่ 2 แบบที่ 1 และลักษณะที่ 3 จะคล้ายกัน หากจะให้จำแนกได้ถูกต้องต้องอาศัยผู้มีรู้มีญาณทัสสนะจึงจะสามารถจำแนกได้เด็ดขาด

ความตายทั้ง 4 อย่างนี้ ถ้าตายโดยอายุขยะมรณะ กัมมักขยะมรณะ อุภยักขยะมรณะทั้ง 3 อย่างนี้ เรียกว่า “กาลมรณะ” คือ เป็นการตายชนิดที่ถึงเวลาแล้ว ส่วนผู้ที่ตายโดยอุปัจเฉทมรณะ เรียกว่า “อกาลมรณะ” คือ เป็นการตายที่ยังไม่ถึงเวลา ความตายทั้ง 4 ประการย่อมมีได้ทั้งปุถุชน พระอริยบุคคลประเภทและพระปัจเจกพุทธเจ้า ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมได้แก่ความตายทั้ง 3 ประเภทต้น เว้น อุปัจเฉทกมรณะ เพระใครๆ ไม่อาจจะประทุษร้ายพระองค์ให้ถึงปรินิพพานได้


Comment กรุณา สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ ก่อนค่ะ

Share Video

By Admin

โปรแกรมหอพัก ฟรี
ahdisorn.com
โปรแกรมมินิมาร์ท

ชุด pos ราคาถูก
ชุด POS ราคาถูก

สมาชิกใหม่

   จิราพร เสือสาวะถี
จิราพร เสือสาวะถี

[+ติดตาม]

   Wahyu
Wahyu
Wahyu
[+ติดตาม]

   Aku
Aku
Asu
[+ติดตาม]

   veraavianty
veraavianty

[+ติดตาม]

© 2013 Suptars.com  ·  ข้อตกลง  ·  นโยบาย  ·  Sitemap  ·  ช่วยเหลือ/ติดต่อเรา  ·  Sponsored  ·  TH