เข้าสู่ระบบ
 Sale
[+ติดตาม]

Post ล่าสุดของ Sale

Post 26/05/2013
1 View  

Solar energy


Solar energy
Solar energy is the energy of light and energy of heat radiation that comes from the sun.
Renewable energy.
Wind turbine
Biofuels.
Biomass.
Geothermal energy.
Water power.
Solar energy
Tidal energy.
Wave energy.
Wind power.

Solar energy is divided into two major parts of the power of light and heat energy.

First. Energy from light. Form of solar energy use. Divided broadly into two forms depending on the method of capturing solar energy. Transformation into another form of energy. And distribute power to the new. The first pattern is that the active solar. uses the Swiss consultants of photocurrent on Volta Coffee. , or. Solar. thermal. , to capture and convert solar energy into electrical energy or thermal energy directly. Another form is. passive solar. &&s how to use indirect benefits including building design in the winter sun, or fully installed temperature sensitive material. Thermal. mass. , to balance the air in the building. Or installation of qualified materials scatter light. Or design space for air to flow naturally.
Two. Energy generated from the heat. Such as wind energy, hydro energy, wave and so on.

The style the active solar. question.

Electricity from solar energy by means photocurrent Volta on Stokes. , or. Solar. photovoltaics.
Production of electricity from solar energy or heat. Solar Thermal. Electricity.
Manufacturing heat or solar energy. Solar heating.

The form of passive solar. question.
Principles of Solar Chimneys. When hot air rises to the ventilation in the building.

solar architecture. question. Widely used in the architecture. solar cell with the building. For energy savings. Such as sensors to open and close curtains or ventilators. Or turn off the lights at night, etc. Or design of the building to the landscape enlivened by illustrations. Or use paint to reflect light (white) or absorb light (black) to the right temperature and residence Solar Chimneys. , it is another form in the nature of air helps. temperature in the building. By creating a vertical chimney to get energy from the sun. When the temperature rises the air in a chimney higher. Hot air rises, causing the circulation of air. The Chinese have used the ancient Greek scholars (the Chinese call feng shui) to residential design, but in the past.

Building a winning year in 2007 designed to suit the tropical climate.

Artificial light. Artificial. photosynthesis. , a man-made chemical processes that mimic natural photosynthesis. To the sun. Water and carbon oxides. The carbo hydrate water and oxygen. Including the separation of hydrogen and oxygen from water and so on.


Comment กรุณา สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ ก่อนค่ะ

Share Video

By Admin

โปรแกรมหอพัก ฟรี
ahdisorn.com
โปรแกรมมินิมาร์ท

ชุด pos ราคาถูก
ชุด POS ราคาถูก

สมาชิกใหม่

   จิราพร เสือสาวะถี
จิราพร เสือสาวะถี

[+ติดตาม]

   Wahyu
Wahyu
Wahyu
[+ติดตาม]

   Aku
Aku
Asu
[+ติดตาม]

   veraavianty
veraavianty

[+ติดตาม]

© 2013 Suptars.com  ·  ข้อตกลง  ·  นโยบาย  ·  Sitemap  ·  ช่วยเหลือ/ติดต่อเรา  ·  Sponsored  ·  TH